Kontekst i ciljevi INNOVET

3Mar - - Mihai Deac - 0 - In

dok Ekonomski globalizacija nastavlja napetost teritorijalno Ekonomski i društvena ravnoteža, mnogi lokalne glumci su tražim za alat i inovativan načine to poboljšati u adekvatnost između trening ponude i vještine potrebe.

Šta is at Udio is kako omogućiti radnici to adaptirati promjenama lokalnog proizvodnog sistema, dok at u isti vrijeme promovisati konkurentnost of mali i vrlo mali preduzeća da napraviti do glavnog dijela teritorijalnog privreda.

Svrha projekta je doprinijeti društveno-profesionalnoj integraciji mladih u ruralnim područjima i, u širem smislu, odraslima koji žive ili žele živjeti u ruralnim područjima, s prioritetom na otočnim i ultra-perifernim područjima kao i na istočni deo Evrope, koji se po našem mišljenju suočava sa velikim izazovima.

Sticanje relevantnih i visokih kvalifikacija i vještina:
Glavni cilj ovog projekta je istraživanje kako razviti uređaje za obuku tako da omoguće stjecanje relevantnih i visokih vještina i kompetencija. Naglašavamo vještine unakrsnog povezivanja koje donosioci odluka trebaju bolje uključiti u teritorijalne pristupe.

Specifični prioritet VET: “Razvijanje VET partnerstva sa preduzećima, promovisanje učenja u svim oblicima…”:
Jedan od načina koji se istražuje kroz ovaj projekat je saradnja između različitih aktera teritorijalnog sistema, uključujući kompanije koje čine ekonomski sistem teritorije sa kojim će biti moguće razviti kurseve obuke koristeći alternaciju.